ویژگی های یک گرافیست حرفه ای

نگارنده باور دارد که پرداختن به آفریننده ی طراحی، بیش از پرداختن به طراحی اهمیت دارد و به لحنی دیگر، مقدمه و پیش آورده ای است که به بهبود هر چه بیشتر و بهتر طراحی منتهی خواهد شد. به همین دلیل بر آن شدیم تا در این مقاله، ویژگی های مختلف یک طراح خوب و حرفه ای را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

ویژگی های یک گرافیست حرفه ای

یک طراحی حرفه ای باید:

  • از محیط، افراد و البته افکار، الهام بگیرد: شاید پیش از این هم شنیده باشید که یک طراح، باید بتواند طراحی های الهام بخش خلق و ایجاد کند. با این حال، طراحی الهام بخش بدون الهام گرفتن از زندگی، محیط، انسان ها و دیگر المان های زندگی بشر ممکن نیست.
  • نوآوری داشته باشد: یک طراح حرفه ای باید نوآور باشد و پیوسته بر نوآوری، بینش و خلاقیت خود اضافه کند. حال پرسشی که مطرح می شود، این است که نوآوری چگونه ایجاد می شود و چگونه می توان به آن دست یافت؟ برخی نوآوری را ذاتی و برخی دیگر اکتسابی می بینند. با این حال تجربه نشان داده که میزان تمرکز و توجه طراح بر کار و شغلش، پیوند مستقیم و معنا داری با میزان نوآوری او دارد و همین دال بر این مهم است که نوآوری نه فاکتوری ذاتی و نادر، بلکه مهارتی اکتسابی و دست یافتنی است که می توان با اندکی تمرین و توجه به نگرش های نوین و پویا، به آن دست یافت.

  • به روز باشد: یک طراحی خوب باید به روز باشد و پیوسته خود، مهارت، دانش و نگرش خود را به روز کند. پافشاری و اصرار بر طرح، تفکر، بینش و سلیقه های پیش پا افتاده، نتیجه و دستاوردی جز دور ماندن از قافله ی طراح ها ندارد.
  • نقد پذیر باشد: هیچ کس کامل نیست و هیچ طرحی هم نمی تواند کامل و صد درصد درست باشد. پس لازم است طراح روحیه و نگرش نقد پذیری را در خود پرورش دهد تا بهتر بتواند با آسیب، کمبود و نقص های کار و طرح های خود مواجه شود. نقد پذیر بودن به طراح کمک می کند تا دریافت و درک بهتری از نتیجه و جنبه های مختلف کار خود بیابد.

  • انعطاف پذیر باشد: گفتیم که یک طراح باید نوآور باشد و حال عنوان می کنیم که لازمه ی نوآوری، انعطاف پذیر بودن است. طراح باید انعطاف پذیر باشد. باید بتواند با گشاده رویی و تفکری باز با طرح، ایده، گرایش و روند های نوپدید در بازار و جامعه ی خود رو به رو شود. فراموش نکنیم که انعطاف پذیری و توجه به افقی فراتر از افق فکر خود، از شرط های اساسی برای نوآوری و البته طراح بودن است.
  • دارای سبک و سیاق باشد: در مورد نخست یاد کردیم که طراح باید بتواند از هر چیزی الهام بگیرد. با این حال الهام گرفتن نباید دلیلی برای بسته شدن دریچه ی ذهن و تفکر او شود و لازم است  طراح خود زبان، نگرش و چارچوبی شخصی و منحصر به فرد، برای بیان ایده، آرمان و تمایل های درونی خود داشته باشد. به همین دلیل پیوسته پیشنهاد می شود که طراح، سبک و چارچوب فکری و کاری مشخصی برای خود تعریف و تدوین کند.

در پایان فراموش نکنیم که اگر طراح نتواند محدوده ی کاری، فکری و ارزشی خاص خود را تعریف و البته در کار ها و طراحی هایش بیان کند، هیچ یک از مورد های یاد شده به کار نخواهند آمد و دستاورد کار او تنها نقشی بر کاغذ خواهد بود.

ویژگی های یک گرافیست حرفه ای

 

× هر سوالی دارید ازمون بپرسید