هویت سازمانی در طراحی چیست؟

هویت سازمانی چیست و چرا در تجارت الکترونیک مطرح شده است؟

هویت مجموعه از صفات است که در هر فرد با دیگری متفاوت است و این تفاوتها باعث شناخت فردی از فرد دیگر می گردد هر سازمان هم باید مانند هر فرد هویت مخصوص به خود داشته باشد تا مشتریان آن را به درستی بشناسند و با اعتماد کامل خرید کنند.

هویت سازمان می تواند از راه ساختار سازمان، محصولات و خدمات آن، راهی که محیطش را شکل می دهد، روش هایی که ارتباط برقرار می کند و چگونگی رفتارش ساخته و معرفی شود.

بعنوان یک طراح برای طراحی هویت سازمانی یک شرکت باید به تمامی نکات و ارتباطات توجه لازم و کافی را داشته باشید در ابتدا یک بررسی کلی انجام دهید از نوع کار شرکت و پروژه هایی که انجام میدهد و سپس روند کار و نوع برخوردهای پرسنل شرکت را بررسی کنید به ارتباط شرکت با دوستان و رغبا توجه کنید تا در نتیجه بتوانید خود را جزیی از آن سازمان در نظر بگیرید و هویت سازمانی اش را با تصاویر و خطوط و رنگاها طراحی کنید.

۱٫ به تمامی سازمان توجه کنید.

۲٫ سعی کنید برای سازمان یا شرکت رنگی را انتخاب کنید تا از آن رنگ برای اوراق اداری استفاده کنید.

۳٫ به طراحی اوراق اداری کاملی بپردازید.

۴٫ اوراقی کلی شامل موارد زیر است:

 • لوگو
 • بنر تبلیغاتی
 • کارت ویزیت
 • پاکت نامه
 • فاکتور فروش و خرید
 • طراحی ایکن اپلیکیشن
 • جلد سی دی
 • طرح سی دی
 • طراحی کاتالوگ و بروشور
 • طراحی جلد محصول
 • طراحی پاکت یا مشمعا برای خرید
 • طراحی نمایی از ماشین های حمل و نقل آن شرکت(بیشتر برای شرکتهای غذایی)
 • طراحی وب سایت
 • گرافیک سازمانی (شامل رنگ دیوار یا نمادی از سازمان در محل کار و حضور مشتری)

هویت سازمانیاوراق اداری

۵٫ طراحی لباس و یونیفرم برای کارکنان.

۶٫ تبلیغات در سطح شهر و یا تبلیغات رسانه ای مثل (TV).

بعد از طراحی این موارد کاربران به ارامی شروع به شناخت هویت سازمانی شما می کنند و کم کم برندتان در ذهن انها ثبت می گردد و در هنگام خرید یا تقاضای پروژه حتما با شرکتی که از لحاظ بصری مشناسند کار خواهند کرد.

هویت سازمانی

× هر سوالی دارید ازمون بپرسید