قالب گرافیکی صنایع آرد ورامین
قالب گرافیکی صنایع آرد ورامین

قالب گرافیکی آرد ورامین

رنگهای استفاده شده :

  • رنگ اصلی قهوه ای
  • رنگ اصلی زرشکی
  • رنگهای مکمل طیف قهوه ای و رنگ طوسی

طراحی سایت آرد و نان  با استفاده از رنگهای قهو ه ای و طیفهای آن مناسب برای سایتهای آرد و نان …