طراحی گرافیکی سایت لوستر
طراحی گرافیکی سایت لوستر

قالب گرافیکی سایت لوستر

رنگهای استفاده شده :

  • رنگ اصلی بنفش
  • رنگ اصلی زرد
  • رنگهای مکمل طیف بفنش و مشکی

طراحی سایت لوستر متناسب برای سایتهای لوستر و روشنایی استفاده از رنگهای تیره و ترکیب آن با رنگ روشن زرد برای نمایش مجلل بودن و شکوه بیشتر…