طراحی سایت کشت چین
طراحی سایت کشت چین

قالب گرافیکی طراحی سایت کشت چین

رنگهای استفاده شده :

  • رنگ اصلی سبز
  • رنگ اصلی نارنجی و زرد
  • رنگهای مکمل طیف رنگهای شاد

طراحی سایت کشت چین مناسب برای صنایع بسته بندی و کنسرو این گونه طرحهای شاد بیشتر برای صنایع غذایی و مربا به کار می روند تا تازگی و طراوات را به کاربران القا کنند…