طراحی سایت پرنسلی
طراحی سایت پرنسلی

طراحی سایت پرنسلی

رنگهای استفاده شده :

  • رنگ اصلی سرمه ای
  • رنگ اصلی بنفش
  • رنگهای مکمل طیف بنفش

طراحی سایت پرنسلی با در نظر گرفتن دو رنگ با رنگهای سرمه ای  مناسب  محصولات اقایان و انتخاب رنگ بنفش مناسب محصولات بانوان ….