طراحی سایت محصولات دریاییطراحی سایت محصولات دریایی

قالب طراحی سایت محصولات دریایی

رنگهای استفاده شده :

  • رنگ اصلی آبی
  • رنگ اصلی سبز و رنگهای شاد
  • رنگهای مکمل طیف آبی و سبز و زرد رنگهای شاد

طراحی سایت محصولات دریایی مناسب برای فروش انوا  محصولات دریایی ماهی، میگو، فیله و انواع موجودات خوراکی دریایی با استفاده از رنگهای شاد و با طراوت…