طراحی سایت لوازم تحریر پلیکان
طراحی سایت لوازم تحریر پلیکان

قالب گرافیکی سایت لوازم تحریر پلیکان

رنگهای استفاده شده :

  • رنگ اصلی آبی
  • رنگ اصلی قرمز
  • رنگهای مکمل طیف آبی و سفید

طراحی سایت لوازم و تجریر پلیکان که از دیر باز نام اشنای لوازم تحریر بوده است طراحی قالب گرافیکی قالب این سایت با رنگهای آبی و طیف های روشن آبی برای ایجاد آرامش در کاربران و بالا بردن خرید کابران از این برند نام اشنای لوازم تحریر…