طراحی سایت شهاب خودرور

طراحی گرافیکی سایت شهاب خودرو
طراحی گرافیکی سایت شهاب خودرو

قالب گرافیکی سایت شهاب خودرو

رنگهای استفاده شده :

  • رنگ اصلی آبی
  • رنگ اصلی نارنجی
  • رنگهای مکمل مشکی و خاکستری

طراحی سایت شهاب خودرو مناسب برای سایتهای شرکتی و اتوبوس رانی این سایت با رنگهای اصلی ابی و نارنجی طراحی شده است تا بتواند قدرت و خلاقیت این شرکتهای خودرو سازی را به خوبی نشان دهد