طراحی سایت شرکت البرز چلیک
طراحی سایت شرکت البرز چلیک

قالب گرافیکی سایت شرکت البرز چلیک

رنگهای استفاده شده :

  • رنگ اصلی آبی
  • رنگ اصلی قرمز و زرد
  • رنگهای مکمل طیف ابی و طوسی

طراحی سایت شرکت البزر چلیک که در زمینه صنایع نفتی فعالیت می کنند با رنگهای سازمانی آبی و قرمز …