طراحی سایت دکتر

طراحی سایت دکتر (پروفسور داریوش فرهود)

رنگهای استفاده شده :

  • رنگ اصلی بنفش
  • رنگ اصلی طوسی
  • رنگهای مکمل طیف بفنش و طوسی

طراحی سایت دکتر البته بهتر است بگویم پروفسور داریوش فرهود با رنگهای بنفش و طیف رنگی طوسی  که می توان در مود ایشان اینگونه بیان کرد : پروفسور فرهود (پدر علم ژنتیک ایران)، بنیانگذار، استاد و مدیر گروه ژنتیک انسانی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، در سال ۱۳۱۷ در تهران متولد شد.ایشان در سال ۱۹۶۹ مدرک پزشکی از دانشگاه ارلانگن آلمان و سال ۱۹۷۲ مدرک PhD ژنتیک انسانی از دانشگاه مونیخ آلمان را اخذ نمود.

همچنین در سال ۱۹۹۱ از سوی دانشگاه مونیخ آلمان درجه پروفسوری به ایشان اعطاء گردید. وی بعد از بازگشت به ایران در سال ۱۳۵۴ اولین کلینیک ژنیتیک در کشور را تأسیس نمود و از سال ۱۳۵۵ تاکنون به سمت کارشناس ژنتیک انسانی و عضو کمیته اخلاق در ژنتیک پزشکی سازمان بهداشت جهانی منصوب و از سال ۱۳۸۲ به عضویت کمیته ملی اخلاق در علم و فناوری و اخلاق زیستی کمیسیون ملی یونسکو در آمده است.