طراحی سایت بیت کوین

طراحی سایت بیت کوین

رنگهای استفاده شده :

  • رنگ اصلی سرمه ای
  • رنگ اصلی نارنجی
  • رنگهای مکمل طیف سرمه ای

طراحی سایت بین کوین که امروزه این سایتهای در دنیای مجازی بسیار فعال شده اند زیرا با عرضه پول دیجیتال و بیت کوین استفاده از این دست سایتها و طرحها هم بشتر شده است که در طراحی این سایت از رنگهای آبی تیره و نارنجی و طیف های ابی برای زمینه استفاده شده است