سایت کلینیک زیبایی طراحی سایت کلینیک زیبایی

طراحی سایت کلینیک زیبایی

رنگهای استفاده شده :

  • رنگ اصلی بنفش تیره
  • رنگ اصلی مشکی
  • رنگهای مکمل  طیف بنفش و مشکی

طراحی سایت کلینک زیبایی آتریسا که خدمات این سایت در مورد زیبایی و خدماتی چون بوتاکس و لیزر و … می باشد با استفاده از رنگهای بنفش در کنار رنگ قدرتمند مشکی برای هر په جذاب تر شدن طرح و وب سایت…