آدرس وب سایت: www.gostarab.com

سایت شرکتی

 

طراحی سایت مهندسی گستراب

رنگهای استفاده شده :

  • رنگ اصلی آبی
  • رنگهای مکمل زرد و سفید

طراحی سایت مهندسی شرکت گستراب  با استفاده از رنگهای آبی و زرد برای دیده شدن خدمات این وب سایت چرا که رنگ های آبی و زرد جز رنگهای محرک و تاکید هستند و استفاده از این رنگها در این طرح باعث ایجاد حرکت و خلاقیت در کاربران میشود….