سایت دکتر زیبایی (دکتر علیرضا بابایی)
سایت دکتر زیبایی (دکتر علیرضا بابایی)

طراحی سایت دکتر زیبایی

رنگهای استفاده شده :

  • رنگ اصلی نارنحی
  • رنگ اصلی طوسی
  • رنگهای مکمل نارنجی و سفید

طراحی سایت دکتر زیبایی اقای علیرضا بابایی با توجه به روانشناسی رنگها و  استفاده از رنگهای شاد نارنجی در زمینه روش که رنگ نارنجی نشانگر خلاقیت و اعتماد به نفس در دنیای طراحی  است.