سایت ترافل سیاه طراحی سایت ترافل سیاه

طراحی سایت ترافل سیاه

رنگهای استفاده شده :

  • رنگ اصلی مشکی
  • رنگ اصلی طلایی
  • رنگهای مکمل مشکی

این سایت در مورد فروش ترافل سیاه که یک نوع قارج بسیار پر خواصیت و گران است فعالیت میکند و برای طراحی از رنگهای مشکی و طلایی استفاده شده است که لوکس بودن کار و محصول را بهتر نمایش دهد.