سایت اره و لوازم باغبانی
سایت اره و لوازم باغبانی

طراحی سایت اره و لوازم باغبانی

رنگهای استفاده شده :

  • رنگ اصلی سبز
  • رنگ اصلی قرمز
  • رنگهای مکمل طیق زرد و سبز

طراحی سایت اره و لوازم باغبانی که در زمینه فروش لوازم باغبانی فعالیت میکند این سایت با استفاده از رنگهی شاد سبز و زرد طراحی شده است تا بتواند اره برقی مورد نظر فروشنده که برترین محصول فروش است را به راحتی به مشتریان نشان دهد و انها را برای خرید این محصول ترغیب کند