نکات انعقاد قرارداد طراحی وب سایت

یک شرکت برای بهتر شدن احتیاج به یک وب سایت ایده آل دارد برای این منظور کافی است بایک طراح سایت باتجربه مشورت نمایید

جهت انعقاد قرارداد برای طراحی وب سایت نکات زیر از اهمیت بالایی برخورداغر است

 نکات انعقاد قرارداد طراحی وب سایت

نکات انعقاد قرارداد طراحی وب سایت

۱- محدوده خدمات

ابتدا مهم ترین جنبه از کل پروژه را شروع کنید. دقیقا بنویسید که شما به عنوان توسعه دهنده نرم افزار، برای مشتری چه کاری انجام می دهید؟ فعلا به چند مورد عمومی اشاره می کنم :

• آیا شما مسئول طراحی و برنامه نویسی هستید؟

• وب سایت، چگونه و توسط، مسئول بازاریابی خواهد بود؟

• میزبانی وب سایت، زمانی که پروژه به اتمام رسید بر عهده چه کسی است؟

۲- قیمت و پرداخت

اینجا جایی است که شما در صف مقابل با مشتری قرار دارید. باید تعیین کنید که دقیقا شیوه پرداخت به چه شکلی است؟ آیا قیمت پروژه دقیق و مشخص است یا به شکل ساعتی کار خواهد شد؟ آیا پرداخت ها یکجا و در نقطه عطف پروژه، یعنی زمان تحویل صورت خواهد پذیرفت یا به صورت قسطی و در اقساط مختلف، مبلغ اخذ خواهد شد. مستندات پرداخت و ردیابی هزینه ها چیست؟ آیا پرداخت با درصد معینی به عنوان پیش پرداخت آغاز خواهد شد و سپس طی یک چرخه ماهانه، صورت حساب ها صادر می گردد؟

۳- مدت و فسخ

چه مدت طول خواهد کشید تا موضوع قرارداد تحویل شود

نکات انعقاد قرارداد طراحی وب سایت

× هر سوالی دارید ازمون بپرسید