نکاتی-مورد-طراحی وب سایت مدرن

 
موارد مهم طراحی سایت
طراحی وب سایت در عصر کنونی و مخصوصا در این چند سال اخیر به شدت پیشرفت کرده است طراحی وب سایت های واکنش گرا و طراحی وب سایت های flat  و یا تخت نمونه هایی از طراحی های عصر مدرن هستند.طراحی مدرن هماهنگ است و چشم نواز که با مخاطب خود صحبت می کند از طریق القای عناصر سایت به بازدیدکننده سایت و نباید نادیده گرفته شود.در این پست می خواهیم عناصر و اصول اصلی طراحی سایت  های مدرن را بررسی کنیم.

خطوط

ساده ترین قسمت در طراحی سایت خطوط است  نوع خط بسیار مهم است و می توانید احساسات, ایده و قدرت را انتقال دهید هر یک از خط های زیر احساس متفاوتی را بروز می دهند یک ایده تولید می کنید و یا یک سبک تا حس موردنظر را برای کاربر و بازدیدکننده ایجاد کنید.  خطوط برای پیوستگی و سازماندهی با توجه به طراحی وب سایت ها،خط ها به وفور یافت می شوند تقسیم و پیوستگی بحش های سایت و محتوا به یکدیگر بارها استفاده می شود برای تصاویر و ستون ها و بسیاری از موارد دیگر از خطوط استفاده می شود.

گرید یا شبکه

با استفاده از شبکه موقعیت عناصر را در صفحه بهتر می توان تعیین کرد نظم و جایگاه عناصر به خوبی تعریف می شود.وب سایت زیر بر اساس گرید ۱۶ ستونه طراحی شده است.  خطوط انتقال احساسات متفاوت است فکر می کنم برای بهترین نوع خط در طراحی سایت:ضخیم، نازک، موجی، خال خال، پراکنده،نقطه ای یکی را نسبت به ظاهر و هدف سایت موردنظر انتخاب می کنیم برای مرزبندی تصاویر مناسب است؟ برای بخش بندی و پیوستگی چطور؟ اما شبکه کار شما را آسان می کند با شبکه می توان سازماندهی اطلاعات را به طور موثرتر انجام داد و همچنین برای ساده کردن فرایند توسعه نیز است. به عنوان مثال سایت زیر در ارتباط با مدرسه است که با استفاده از تعداد زیادی از خطوط منحنی,پراکنده و نقطه برای نشان دادن حرکت و انرژی, طراحی شده است.

فرم

فرم های سه بعدی به صورت کروی و مکعب, طراحی سه بعدی هنوز با وجود آمدن طراحی سایت های تخت یا flat بسیار شایع است در طراحی وب سایت ها با تکنیک سه بعدی فرم های هندسی، طبیعی، واقع گرایانه، انتزاعی و غیر عینی مورد استفاده می شود.

شکل

شکل ها معمولا به صورت دو بعدی هستند اشکال ساده به دلیل درک ساده در جذب نگاه مخاطب تاثیرگذار است و اشکال پیچیده شامل مربع، مستطیل، مثلث، و هر نوع دیگر از چند ضلعی و یا اشکل انتزاعی هستند که کمتر درک می شوند با استفاده از اشکال در طرح بندی می توان بیننده سایت را کنترل و هدایت کرد. بلوک های طولانی از متن اغلب با استفاده از اشکال شکسته می شوند تا کاهش فشار را در چشم بیننده داشته باشد.

رنگ ها

همانطور که در گذشته در مورد چرخه رنگ در طراحی سایت گفتیم رنگ ها سبب واکنش احساسات هستند این احساسات می تواند قوی,آگاهانه و ناخودآگاه باشد. تئوری رنگ ها یکی دیگر از جنبه های مهم طراحی سایت های مدرن است که باید با آن آشنا باشید و تفاوت آن ها را بشناسید: سایه (زمانی که سیاه و سفید به یک رنگ خالص اضافه شده است) ته رنگ (زمانی که سفید به رنگ خالص اضافه شده است) تن (زمانی که خاکستری به رنگ خالص اضافه شده است) و همچنین به این نکته در استفاده از رنگ در طراحی سایت توجه کنید:اگر بیش از حد نیار از رنگ ها در طراحی وب استفاده شود چشم ببنده را خسته می کتد و در مقابل اگر به اندازه کافی از رنگ در طراحی سایت استفاده کنید نتیجه آن هنمانگی است برای این منظور بهتر است از چرخه رنگ استفاده کنید.  جمع بندی همانطور که می بینید، خطوط، اشکال، فرم و رنگ ها می تواند یک طراحی به یادماندنی را رقم بزند قبل از استفاده از موارد فوق هدف و عناصر را ارزیابی کنید می توانید از تمامی عوامل و یا به صورت تکی از عناصر استفاده کنید و در نهایت برای انتقال پیام اصلی سایت به کاربر تلاش کنید.

نکاتی-مورد-طراحی وب سایت مدرن

× هر سوالی دارید ازمون بپرسید