قالب سایت سازمانی

قالب سایت سازمانی از جمله قالب سایت است که در آن از رنگهای سازمانی استفاده می شود اکثر سایت سازمانی ها و قالب سایت سازمانی ها باید از رنگهای خاص همان سازمان پیروی کنند و با توجه به لوگوهی همان سازمان قالب سایت سازمانی آن شرکت یا سازمان طراحی می شود زیرا تمامی سازمانهای دولتی و غیر دولتی برای خود لوگویی طراحی کرده اند که این لوگو شامل متن یا تصویر یا تایپو گرافی می باشد که در طراحی قالب سایت سازمانی وجود لوگو اهمیت بسیار دارد زیرا می توان رنگهای مورد نظر برای طراحی را از لوگوی همان شرکت برداشت کرد اما بعضی از سازمانها لوگو و رنگهای مناسبی برای خود در نظر نگرفته اند.

در این صورت کار طراح گرافیکی سایت کمی مشکل می شود زیرا مجور است از رنگهای سازمانی نا مناسب برای طراحی قالب سایت مورد نظر استفاده کند و این کار مستلزم تغییر رنگهای لوگوی سازمانی یا اضافه کردن رنگهای مورد نظر طراحی گرافیکی سایت به رنگهای خود سازمان است با این وجود می تواند تا حدودی سایت سازمانی مناسبی را طراحی کرد که هم از رنگهای نامناسب سازمان استفاده کرده باشد و هم رنگهای مورد نظر گرافیک وب را داشته باشد.

قالب سایت سازمانی با توجه به نیازهای سازمان و طراحی گرافیک سایت با استفاده از رنگهای مناسب که بیشتر باید مناسب با رنگ لوگوی سازمان مربوطه باشد طبق تجربه من اغلب سازمانها علاقه ای به تغییر رنگ لوگوی خود ندارند هر چند اگر این رنگ نامناسب باشد پس ما مجبور هستیم از ان رنگ نامناسب و هم چنین لوگوی نا مناسب استفاده کنیم ولی برای حل این مشکل می توان در گرافیک سایت از ترکیب های رنگی مناسب استفاده کرد که هم نیازهای کاربر برطرف شود و هم در گرافیک سایت خوبی به دست آید

از جمله امکانات ما برای طراحی سایت سازمانی :

  • طراحی سه قالب گرافیکی برای سازمان مورد نظر
  • تغییر رنگ قالب سایت سازمانی با توجه به نظر کاربران و مشتری سایت
  • طراحی و اجرای سایت
  • برنامه نویسی و ایجاد فرمهای سایت
  • ورود اطلاعات
  • آموزش سایت سازمانی به سازمان مربوطه

قالب سایت سازمانی

نمونه کارها

قالب سایت سازمانی

طراحی گرافیکی سایت