فایل لایه باز موبایل

فایل لایه باز موبایل که در این فایل تمامی المانهای مختلف تلفن همراه  قرار دارد و قابل استفاده می باشد و شما می توانید از فایل لایه باز موبایل برای طراحی گرافیک سایت و طراحی قالب سایت گرافیکی استفاده کنید و حتی با تغییر رنگ فایل لایه باز موبایل از برای طراحی موبایلهای مختلف و رنگهای متفاوت استفاده کنید

لینـــک فایل : دانلود با لینک مستقیم

فایل لایه باز موبایل

فایل لایه باز موبایل