عناوین بصری و گرافیکی در هویت بصری

 هویت بصری برای یک مجموعه پیش از آنکه به طراحی باز گردد، در ابتدا به ساماندهی و تعیین چارچوبها و نیازهای مجموعه‌ی مذکور، تعیین هدفها و سیاستگذاریهای بصری مجموعه براساس نوع مخاطبان باز می‌گردد.

عناوین بصری و گرافیکی در هویت بصری

لوگو و لوگوتایپ

لوگو و لوگو تایپ یک مجموعه اولین و مهمترین حلقه‌ی ارتباطی مجموعه‌ی مورد نظر با مخاطبان خود است.

براساس این تصویر ماهیت کلی مجموعه‌ی مورد نظر در ذهن مخاطبان تعریف و ارزیابی می‌شود. نشان یا لوگو، اساسی ترین فاکتور هویت بصری است که در غالب موارد گرافیکی و بصری مجموعه حضوری اساسی دارد.

یک نشان قدرتمند باید ساده، موجز و گویا باشد.

در طراحی نشان باید از هرگونه چند دسته گویی پرهیز کرد.

نشان قدرتمند، منعکس کننده‌ی مفهوم اصلی و اساسی‌‌ای است که مجموعه براساس آن برپا شده است.

پرهیز از کلیشه‌های نمادین برای تصویر کردن مفهوم اساسی مجموعه می‌تواند منجر به ایجاد تصویری خلاقانه‌تر شود.

تعیین حداقل اندازه‌ی مجاز آرم، انواع فرمت‌های تولیدی از آرم (اعم از رنگی، سیاه و سفید و اوت لاین) از جمله مواردی است که در صورت لزوم در دفترچه‌ی دستورالعمل‌های هویت جامع درباره‌ی نشان و لوگو مجموعه معین می‌شوند.

رنگ‌های جامع

رنگ‌های جامع برای یک مجموعه عبارتست از تعیین محدوده‌ی رنگ‌هایی که مواد تصویری مجموعه براساس آن طراحی می‌شوند.

این رنگ‌ها باید براساس نیازهای مجموعه، مفهوم اساسی که مجموعه براساس آن اقامه شده است و با در نظر گرفتن تناسبات علمی میان رنگ‌ها در دایره‌ی رنگ مشخص شوند. خروجی آن باید طی دو پالت رنگی با نام‌های پالت رنگ اولیه و در صورت لزوم پالت رنگ ثانویه ارائه شود.

در پالت رنگی اولیه رنگ های اصلی مجموعه تعیین می شوند، که این رنگ ها بصورت غالب در تمامی مواد تصویری مجموعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در پالت رنگ ثانویه تعداد رنگ‌های مجازی که در شرایط مورد نیاز، طراح می‌تواند در کنار رنگ‌های اولیه استفاده کند مشخص می شود.

طراح مجاز به استفاده از رنگ‌های خارج از این محدوده‌ی رنگی نیست، زیرا می‌تواند به تصویر واحد مجموعه و کلیت در نظر گرفته شده براساس مفهوم اساسی مجموعه خدشه وارد کند.

 تولید و ارائه کد این رنگ‌ها براساس واحدهای پانتون (panton)، رنگ‌های نوری (RGB)، رنگ‌های چاپی (cmyk) و رنگ‌های وب از جمله مواردی است که در دفترچه‌ی دستورالعمل هویت جامع بصری این مجموعه ارائه خواهد شد.

قلم جامع و سایر قلم‌ها

قلم تیتر

قلم متن

قلم مورد استفاده در فضای وب

نوع هندسه‌ی جامع انتخابی برای مجموعه شخصیتی متناسب با آن هندسه به همراه دارد.

از آنجا که بخش اعظم یک طراح گرافیکی با فونت شکل می‌گیرد، انتخاب فونتی منطبق با مفهوم اساسی مجموعه می‌تواند در شکل‌گیری تصویر جامع مجموعه بسیار مفید باشد. در دفترچه‌ی راهنمای دستورالعمل هویت جامع بصری معین می‌شود.

چیدمان بصری

در این بخش هندسه‌ی کلی‌ای که براساس آن صحنه آرایی و چیدمان بصری نوشتار و تصاویر در موارد مختلف گرافیکی شکل می‌گیرد تعیین می‌شود: براساس این هندسه و نیازهای مجموعه‌ی مذکور چند نوع قطع و ترکیب‌بندی برای بروشورها، کتابها و کارتهای ویزیت و سایر مواد مورد نیاز مجموعه ارائه خواهد شد.

در این بخش تنها کلیات چیدمان لی اوت معین می‌شوند، تا در عین وجود چارچوب مشخص برای طراح مانع از بروز خلاقیت‌های طراح نشود.

لازم به ذکر است که پس از شکل‌گیری ساختار کلی هویت بصری برای یک مجموعه مهمترین عامل برای تحقق چنین استانداردسازی حفظ تداوم و پیگیری در پیاده‌سازی قوانین تعیین شده و براساس دستورالعمل‌های مشخص شده می‌باشد.

 وجود یک مدیر هنری که بر روی فرایند طراحی در مقاطع مختلف و براسس دستورالعمل‌های تعیین شده نظارت داشته باشد ضروری می باشد.

وظیفه‌ی  مدیر هنری کنترل فرایند هویت بصری و نظارت بر جاری شدن آن بر تمامی اجزای بصری طراحی شده برای مجموعه است.

خروجی طراحی شده به عنوان سیاستهای کلی هویت جامع بصری برای یک مجموعه در قالب دفترچه‌ای ارائه می‌شود که براساس آن دستورالعمل‌های لازم برای طراحی مواد مختلف گرافیکی و تبلیغی مورد نیاز پیش‌بینی شده است.

عناوین بصری و گرافیکی در هویت بصری

× هر سوالی دارید ازمون بپرسید