طراحی لوگوی غذایی

طراحی لوگوی غذایی با توجه به رنگهای غذایی

هر سازمانی باید برای خود هویت سازمانی داشته باشد و بهترین چیز برای نمایش این هویت سازمانی لوگو میباشد اگر شما لوگویی درخور سازمان خود طراحی کنید میتوانید به راحتی و به صورت بصری اهداف و هویت خود را به مشتری القا کنید طراحی لوگوی غذایی باید متناسب با رنگهای اشتها اور و رنگهای پرانرژی باشد.

پس طراحی ارم و لوگو را برای شرکت خودتان کاری مهم و ضروری در نظر بگیرد هر چه ارم شما زیباتر و مفهومی تر باشد مطمن باشید کاربران بیشتر و بهتر به شما اعتماد خواهند کرد.

طراحی لوگو برای شرکتهای که در زمینه محصولات غذایی فعالیت میکنند به چند روش انجام میشود :

طراحی تایپوگرافی

در این طراحی ، لوگو به صورت حروف نوشتاری ساخته میشود یعنی لوگو همان نام شرکت یا سازمان است که به صورت گرافیکی تغییراتی در متن نوشته ان و حروف تشکیل دهنده اش ایجاد شده است.

لوگوی پیکتوگرام

این نوع لوگوها برای شرکتهایی مناسب که میخواهند عنوان فعالیت انها با یک تصویر بصیری به کاربر القا شود یعنی لوگو از یک طرح عکس گونه تشکلیل میشود و حروفی در آن به کار نمی رود.

طراحی لوگی ترکیبی

این نوع لوگو برای مواد غذایی بسیار مناسب است

چرا که ترکیبی از تایپ عنوان لوگو و یک تصویر است که این نوع لوگو کاربران را بیشتر به خرید محصولات غذایی ترغیب میکند چون کاربر با دیدن تصویر ترکیبی که در لوگو قرار گرفته است به خوبی و راحتی متوجه مفهوم میشود و نیاز به تفکر زیادی برای خواندن لوگون ندارد.

نمونه های طراحی لوگوی غذایی :

طراحی لوگو خامه
طراحی لوگوی خامه درجه یک
طراحی لوگو خوشمزه
طراحی لوگوی خوشمزه خامه
لوگوی مواد غذایی
طراحی لوگوی برنج کیلن
گونی برنج
طراحی گونی برنج کیلن
لوگوی شیرینی فروشی
طراحی لوگوی شیرنی فروشی
طراحی لوگوی حرفه ای
طراحی لوگوی کرو کافه

 

× هر سوالی دارید ازمون بپرسید