طراحی لوگوی شرکتی

طراحی لوگوی شرکتی با توجه به هویت سازمانی شما

هر سازمانی باید برای خود هویت سازمانی داشته باشد و بهترین چیز برای نمایش این هویت سازمانی لوگو میباشد اگر شما لوگویی درخور سازمان خود طراحی کنید میتوانید به راحتی و به صورت بصری اهداف و هویت خود را به مشتری القا کنید.

پس طراحی ارم و لوگو را برای شرکت خودتان کاری مهم و ضروری در نظر بگیرد هر چه ارم شما زیباتر و مفهومی تر باشد مطمن باشید کاربران بیشتر و بهتر به شما اعتماد خواهند کرد.

طراحی لوگو به دو بخش تقسیم میشود در واقع میشود سازمانها را به چند بخش تقسم کرد :

لوگوی شرکتی (خدماتی)

این لوگو برای شرکتهایی مناسب است که کارهای خدماتی مانند فروش محصولات یا آموزش یا کارهایی که خدمتی به کاربران میدهد فعالیت میکنند.

گاهی اوغات مدیران شرکتهای لوگو و ارم را دست کم گرفته و یا طراحی نمیکنند و یا یک طرح بدون پیشینه را به صورت ساده برای کار خود انتخاب میکنند و در نظر نمیگیرند که این موضوع چقدر میتواند در فرایند شناخت و اعتماد سازی آنها در بین کاربران کاربرد داشته باشد.

پس بهتر است حتما برای خودتان یک هویت بصری در نظر بگیرید و حتما یک یا دو رنگ سازمانی انتخاب کنید و این رنگها را در تمامی اوراق خود استفاده کنید.

لوگوی صنعتی ( صنعتی و تولیدی)

این نوع لوگوها برای شرکتهایی مناسب که به کارهای تولید و صنعتی در زمینه های مختلف می پردازند.

لوگوی صنعتی
طراحی انواع لوگوی شرکتی و سازمانی
لوگوی it
طراحی لوگوی شرکت it
لوگوی شرکتی2
طراحی لوگوی صنعتی
پایتون
پیاتون چت
 مدیران کارا
لوگوی شرکتی مدیران کارا
لوگوی خیریه
طراحی لوگوی خیریه
طراحی سربرگ
طراحی سربرگ موسسه خیریه
طراحی لوگوی شرکتی
طراحی آرم شرکتی وب

 

 

× هر سوالی دارید ازمون بپرسید