سلسله مراتب بصری در طراحی سایت

مراتب بصری یکی از مهم ترین فاکتورهای طراحی سایت می باشد که باید تمامی طراحان در طرح خود مورد توجه قرار دهند چرا که یکی از اصول کلیدی در یک سایت برای رسیدن به اهداف سایت است . نظریه های زیادی در مورد سلسه مراتب بصری وجود دارد این بسیار مهم است که طراحان مطالعات زیادی راجب این موضوع و چگونگی کار کردن آن انجام دهند تا بتوانند این موضوع را به خوبی درک نمایند

  طراحی یک نوع ارتباط است که می تواند با دیگران تعامل خوبی برقرار نماید بر طبق مطالعات انجام شده مردم به راحتی می توانند اشکال مشاهده کننده را محاسبه نماید این کار است که نمی توان در متن های طولانی و بلند انجام داد .

سلسله مراتب بصری در طراحی سایت

 اندازه نقش کلیدی را در طراحی سلسله مراتبی بصری بازی می کند چرا که ناخودآگاه کاربران را به سوی خود جلب می نماید و چشمان کاربران به طور طبیعی تمایل دارند اندازه المان های بزرگ را ببینند . بنابراین باید طراح در طراحی سایت خود المان های که بیشتر نمایانگر اهداف سایت می باشند را بزرگتر از بقیه طراحی نمایند .

رنگ هم ابزاری برای سازماندهی و هم افزایش بصری کاربران در زمان طراحی می باشد رنگ ها می توانند معنای خاصی را به کاربران القا نمایند رنگ روشن می تواند باعث نوعی هیجان در بین کاربران شود و یا باعث آرامش در بین برخی دیگر .

فونت یکی دیگر از معیارهای مهم در طراحی سلسله مراتبی بصری می باشد نحوه استفاده از آن و بزرگی و کوچکی آن می تواند برای کاربران مفاهیم دیگر را ایجاد نماید . فضای سفید معیار دیگری برای طراحی سایت سلسله مراتبی می باشد . فضای سفید اغلب به معنای “فضای بین مطالب موجود در صفحه” تعریف می شود؛ اگر چه این فضای اضافی همیشه سفید رنگ نیست، بلکه به افراد بیشتری به جای “فضای منفی” اشاره دارد. فضای سفید اساسا شما را قادر می سازد تا مشخص کنید که ویژگی های خاص یک وب سایت که در حال ساخت آن هستید، باید بر روی دیگران متمرکز شوید. معیار دیگر طراحی سلسله مراتب بصری الگوی F می باشد این الگو بیشتر در مورد سایت های که دارای متن های طولانی می باشند و می خواهند متن ها به ترتیب اولویت نشان داده شود مناسب است ، خواننده ابتدا یک صفحه عمودی را در سمت چپ صفحه جستجو می کند، به دنبال کلمات کلیدی یا سایر نکات مورد علاقه در چند جمله اول پاراگراف ها است.

سلسله مراتب بصری در طراحی سایت

× هر سوالی دارید ازمون بپرسید