ساخت لوگو

ساخت لوگو و طراحی لوگو یکی از مهمترین اقدامات برای شروع یک کسب و کار است.

هر چه شما لوگوی بهتری طراحی کنید زمینه فعالیت خود را به کاربران بهتر معرفی خواهید کرد و در نیتجه فروش و اعتبار کاری بیشتری خواهید داشت

در زیر نمونه هایی از طراحی لوگوهای شرکتهای مختلف و توضیح کوتاهی در مورد آن قرار داده شده است :

طراحی لوگو : زمینه فعالیت : لوگوی خدمات مهاجرتی به دانمارک

طراحی لوگوی خدمات مهاجرتی
این لوگو برای شرکتی با خدمات مهاجرتی برای کشور دانمارک طراحی شده است

 

طراحی لوگو : زمینه فعالیت : لوگوی شرکتی شرکت پارسیان صنعت

 

× هر سوالی دارید ازمون بپرسید