خلاقیت درطراحی گرافیک

مهمترین بخش در طراحی گرافیکی که جذابیت و زیبایی اثر را همراه دارد خلاقیت خود طراح است ، حتی اگر ما یک نرم افزارطراحی گرافیک را به طور پیشرفته بلد باشیم ولی خلاقیت نداشته باشیم هیچ وقت نمیتوانیم یک اثر تاثیر گذار تولید کنیم .

هر پروژه در طراحی گرافیک مانند یک بوم نقاشی از یک صفحه سفید شروع میشود . هنرمند اثر گذار کسی است که منحصر به فرد ترین راه را برای این فضای خالی برگزیند .

خلاقیت درطراحی گرافیک

خلاقیت چند مرحله را فرا میگیرد :

۱-      پروژه تعریف شده چه چیزی است لوگو، بروشور ، کاتالوگ ، سررسید، بسته بندی و وبسایت و غیره که باید بر اساس ملاحظات مالی و زمانی این پروژه را به اتمام رساند .

۲-      مخاطب چه کسی است و بر روی چه ترکیبی واکنش نشان میدهد

۳-      فکر کنید که تصاویر و پیام ها حامل چه مفاهیمی میتواند باشد سعی کنید از ترکیبات رنگی و سبک های گرافیکی که میتواند مفید باشد لیستی تهیه کنید .

۴-      آیا طراحی ما میتواند مفهوم و پیام مورد نظر را انتقال دهد.

همیشه سعی کنید پیچیده ترین اجزا را به ساده ترین تبدیل کنید چون خود این حرکت باعث جذابیت میشود به عنوان مثال یک لامپ را میخواهیم به طور ساده نشان دهیم . می آییم از اجزای آصلی آن لیستی تهیه میکنیم . اجزای اصلی یک لامپ میتواند حبابش باشد با سرپیچش که به راحتی میتوانیم با خطوط منحنی لامپ را به مخاطب یادآوری کنیم . این کار پیکتوگرام نام دارد که برای راهنمایی کردن بوجود آمده است

خلاقیت درطراحی گرافیک