تصویر ذهنی برند چیست؟

صویر ذهنی برند (Brand Image) نشان دهنده طرز فکر مشتریان در مورد یک برند و به طور کلی ادراک از یک برند در اذهان مشتریان است. تصویر ذهنی برند در طول زمان شکل می گیرد. مشتریان بر مبنای تعاملات خود و تجربه خود از برند تصویری را شکل می دهند، این تعاملات ممکن است به طرق مختلفی شکل بگیرند و لزوما فرایند خرید یا استفاده از محصول یا خدمت را شامل نمی شوند.
تصویر ذهنی برند چیست؟

تصویر ذهنی برند چیست؟

 

طبق تعریف کاتلر یک تصویر ذهنی مجموعه ای از عقاید، افکار و احساسات است که یک فرد نسبت به یک شی دارد. تصویر برند، ادراک از برند در ذهن مشتری است، یعنی مجموعه از باورها، افکار و ادراکات که یک مشتری در مورد برند دارد. تصویر برند می تواند به تعداد مشتریان متفاوت باشد و به همین جهت مهم ترین وظیفه هر کسب و کاری شکل دادن به یک تصویر برند یکسان در ذهن مشتریان است.
اهمیت تصویر برند

هر شرکتی به دنبال آن است که یک تصویر قوی از خود بسازد تا بتواند انگیزه های تجاری خود را محقق نماید. یک تصویر برند قوی مزایایی دارد از جمله :
به دست آوردن سود بیشتر با جذب مشتریان جدید به سمت برند سهولت معرفی محصولات جدید زیر چتر برند مشابه افزایش اعتماد مشتریان فعلی و کمک به حفظ آنان رابطه بهتر میان مشتری و کسب و کار

شرکتی که برند ایمیج خوبی از خود نساخته باشد ممکن است به دنبال آن باشد که این تصویر را تغییر دهد و قادر نیست محصول جدید را با همین برند روانه بازار کند.
چه عواملی منجر به تقویت تصویر ذهنی برند می شود؟

کسب و کارها بیشتر زمان، انرژی و منابع خود را صرف ساخت هویت برندشان می کنند. این آنها هستند که تصمیم می گیرند که برندشان چگونه به نظر برسد، مشتریان در برخورد با آن چه حسی داشته باشند، اینکه برند در کجای ذهن مشتری جا بگیرد و … (جایگاه یابی برند). تمامی اینها وقتی که با هم جمع می شوند منجر به بهبود شخصیت برند می شوند که در نهایت به تقویت تصویر برند هنگام تعاملات مشتری با برند می انجامد. دقیقا مثل انسانها، زمانی که شخص جدیدی را ملاقات می کنیم شخصیت وی را ارزیابی می کنیم و یک احساس از وی در ذهنمان شکل می گیرد.
فواید ساخت یک تصویر برند قوی درک یک مشتری از یک برند خاص در ارتباط مستقیم با تصویر برند است. برخورداری از یک تصویر برند قوی مستقیما بر رفتار خرید مصرف کننده اثر می گذارد و چه برندهای جدید و چه برندهای بزرگ به دنبال ساخت یک تصویر مثبت و قوی از برند می باشند. یک تصویر برند مثبت می تواند فرایند تصمیم گیری را ساده تر نماید و در نتیجه خریدهای مجدد و خریدهای اولیه را افزایش دهد. یک تصویر برند امیدبخش موفقیت یک محصول را می رساند و به افزایش فروش و درآمد می انجامد. یک تصویر برند مثبت به مشتریانش اطمینان خاطر می دهد، چراکه آنان حس می کنند برند در دستیابی به هدفش یعنی ایجاد بهترین محصول استوار و صادق است. ایجاد تصویر برند به کمک تبلیغات قدرتمند امکان پذیر خواهد بود چرا که شرکت ها محصولات خود را به کمک شخصیت های مختلف مشهور تبلیغ می کنند تا تصویر برند خود را تقویت نمایند.

تصویر ذهنی برند چیست؟