تایپوگرافی اثرگذار در طراحی سایت

 

تایپوگرافی اثرگذار در طراحی سایت

نخستین گام در ایجاد تایپوگرافی های موثر، دانستن و آموزش دیدن کمی راجع به هنر است. اگر شما با این مفهوم آشنایی ندارید، احتمال دارد این قضیه را ساده فرض نمایید. شما با کمی تغییر قادرید، یک فونت جدید را برای طراحی سایت خود بسازید.

مراقب تنظیم فاصله بین حرف های تایپوگرافی در طراحی سایت باشید

تنطیم فاصله میان حرف های، موردی است که اکثر طراحان طراحی سایت چه مبتدی و چه با تجربه، آن را نامشاهده می گیرند. هنگامی که با طراحان طراحی سایت صحبت می کنم، فقط چیزی که در این زمینه سبب آزار آن ها می شود، مراقبت و نظارت بر فاصله های میان حرف های یک گونه فونت است.

تنطیم فاصله به محیط موجود میان دو حرف در یک فونت می گویند. به خطر بسپرید که این مورد با تنظیم فاصله میان واژه های یک گونه فونت کاملا متمایز و جداگانه است.

اگر به تنظیم فاصله در میان حرف های خود نظر ننمایید، این مشکل هم چنان باقی می ماند، به عکس بالا دید نمایید که چگونه حرف “D” از بقیه حرف های متمایز است. این گونه فونت ها به ویژه در رده SERIF داری فاصله ناپایداری بین حرف های هستند. شاید در پاراگراف و یا مطالبی موجود در یک طراحی سایت، این مشکل خیلی هم مشهود نباشد، اما در تیتر و یا لوگوها این ناپایداری میان حرف های، به زیبایی و جذابیت کل طراحی سایت صدمه می زند.

هنگامی که وارد مبحث فونت های طراحی سایت و یا CSS می شویم این مورد سخت تر می شود، اما اگر محتوای را به صورت گرافیکی در برنامه های نظیر PHOTOSHOP و غیره بسازید، به راحتی مسئله حل می گردد. سعی نمایید فاصله بین حرف های را طوری تنظیم نمایید که خوبترین پاراگراف و جملات را در طراحی سایت نشان دهید.

به ارتباطات میان فونت دقت نمایید

انتخاب فونت در طراحی سایت و فروشگاه ساز هرگز نبایست یک پروسه دلخواهی و طبق علاقه باشد. برای این منظور در آرشیو فونت های خود یک فونت دلخواهی که گمان نمی نمایید نتیجه خوبی در طراحی سایت داشته باشد را انتخاب نمایید.

اگر یک طراح طراحی سایت باهوش باشید، منتظر می شوید که این گونه فونت ها در طراحی سایت خیلی ضعیف عمل می نمایند. به این خاطر که فونت ها از نظر ظاهری هیچ ارتباطی با دیگری ندارند. ما به منزله طراحان طراحی سایت در این زمینه خیلی تجربه داریم تا هر فونت را با هدف خاص هر یک از کار های طراحی سایت هماهنگی دهیم.

یک فونت چه به صورت آگاهانه و یا ناآگاهانه بایست باهم منظمط باشند تا در طراحی سایت بدرخشند. دو گونه از اهمیت ترین ارتباط بین فونت های یک طراحی سایت بایست بر پایه جنس و ترندها روز دنیا باشد.

ترتیب در تایپوگرافی طراحی سایت

ترتیب و رتبه بندی در تایپوگرافی خیلی مفهوم اهمیتی است. به دلایل خاصی، خیلی از اشخاصی که طراح طراحی سایت نیستند، تمایل دارند تا به صورت غریزی همه مولفه ها را در مرکز، منظم بگذارند. در واقعیت، ترتیب های مرکزی در طراحی ها ویژه در طراحی طراحی سایت، خیلی ضعیف عمل می نماید و برای قابل خواندن بودن مشکلاتی را ایجاد می نماید.

البته این نمونه های به این معنی نیست که فقط از مدل و ترتیب چپ به راست استفاده نمایید. هر رتبه بندیی که در طراحی سایت خود به کار می برید، بایست به یاد داشته باشید که قابل خواندن بودنیی حرف های و واژه ها، حرف نخست را در محتوا طراحی سایت شما می زند. فرقی نمی نماید که از کدام ترتیب در طراحی سایت خود استفاده می نمایید، سعی نمایید حرف های و واژه ها در طراحی سایت شما پایدار باشد. ترکیب این دو گونه (به صورت مرکزی و به صورت چپ به راست) سبب به هم ریختگی در طراحی طراحی سایت شما می شود.

یک فونت ثانویه را در طراحی سایت انتخاب نمایید

هنگامی که یک فونت نخستین را انتخاب کردید، گام بعدی  انتخاب فونت ثانویه ای است که با وضعیت و جنس فونت نخستین هماهنگی داشته باشد.

سایز حرف ها در تایپوگرافی طراحی سایت

نخستین موردی که بایست به منزله طراح پرینتی در انتشارات خود مراعات نمایید، ایجاد تیترهایی است که نظر مخاطبین را به خود جلب نماید. اگر شما این فرصت را از دست بدهید در این زمینه از طراحی، موفق نخواهید شد.

از تایپوگرافی به منزله یک مولفه هنری در طراحی سایت شما استفاده نمایید

از فکر کردن به تایپوگرافی در قالب تیترهای ساده و محتوا ساده یک طراحی سایت دست بکشید به منزله یک مولفه هنری طراحی سایت و دیگر زمینه های طراحی، بنگرید.

تایپوگرافی ها با دقت طراحی می شوند و قادرند بر زیبایی یک طراحی ویژه در طراحی طراحی سایت، بیافزایند.

برای اینکه از مولفه تایپوگرافی در طراحی سایت خود به منزله اهمیت ترین مولفه در جذب مخاطبان به طراحی سایت استفاده نمایید، بایست در انتخاب و جذابیت گونه فونتی که انتخاب می نمایید، دقت و تمرکز داشته باشید.
فکر ننمایید که فقط بایست از فونت های موجود در طراحی سایت خود بهره ببرید، قادرید فونت ها را به شکل ها گوناگون، محتوااسب با احتیاج طراحی سایت شما بسازید و استفاده نمایید. سعی نمایید با ایجاد وضعیت، چرخش، بافت و غیره در یک فونت موجود، موردی را خلق نمایید که در طراحی سایت شما حیرت انگیز به نظر بیاید.

الهامات خوبی را پیدا نمایید

هر کجا که گام می گذارید به پیرامون خود به خوبی دید کرده و خوبترین نمونه های و الهامات را برای خود ذنهه کرده و در کار های طراحی خود استفاده نمایید.

قواعد را زیر پا بگذارید

همه قواعد راهکار هایی است که برای ایجاد تایپوگرافی عالی، به شما یاری می نماید. در برخی نمونه های احتمال دارد حس نمایید که مراعات نکردن برخی از این قواعد و یا راهکار ها شما را به ایجاد تایپوگرافی عالی هدایت می نماید.

تایپوگرافی اثرگذار در طراحی سایت