اهمیت لوگو در طراحی سایت

اهمیت لوگو در طراحی سایت

در طراحی وب سایت ، برای انواع صنایع انتظاراتی وجود دارند که می بایست برآورده شده و همچنین حقایقی وجود دارند که می بایست تفسیر و توجیه  در طراحی لوگو باید به جزییات بسیاری دقت کرد.

ضرورت تقویت برند.

لوگوی شما نشانه ی هویت برند شماست. لوگو نشانه ی افتخار، و شیوه ای برای تقویت اصول و تفکراتی است که کمپانی شما را میسازند. بنابراین می بایست سکویی برای بدعت و نوآوری باشد. بعلاوه کاربران از ظاهر لوگو نیز انتظاراتی دارند.

 

لوگوی شما باید تکرار و تداعی ایده های محتوا و برندینگ شما باشد. اسامی کمپانی ها در طراحی لوگو تاثیر زیادی دارند.
این پیوستگی آگاهانه به تقویت هویت برند کمک میکند. شیوه ی انتخابی شما برای تقویت برند خود با موفقیت لوگو کاملا مرتبط است. بعبارت دیگر طراحی لوگو فرصتی است تا خصایصی همچون خلاقیت و بشاشت کمپانی خود را به شیوه ای تاثیرگذار به بازدید کنندگان بالقوه معرفی کنید.

لینک کردن لوگو به صفحات مختلف.

برای روان بودن سایت، طراحان باید به نیاز برای بازگشت به صفحه اصلی دقت داشته باشند. نیازی نیست که در قسمت نویگیشن بار یک باتن به نام “Home” اختصاص داده شود.
این یک استاندارد است ، شما می توانید بصورت فرضی لوگوی خود به هرصفحه ای که مناسب می دانید لینک کنید. و از آنجاییکه موضوع بحث ما نوآوری لوگوها می باشد، شیوه های متعدد و مناسبی برای برنامه ریزی لینک کردن لوگو به صفحات مختلف وجود دارند.
یکی از صفحات سایت شما ، نرخ تبادل بالایی داشته و شما تمایل دارید که ترافیک آن صفحه بخصوص را افزایش دهید. بدین منظور شما می توانید بجای صفحه ی هوم، لوگوی خود را به این صفحه ی خاص لینک کرده و سپس نتیجه را برآورد کنید. چنین کاری به احتمال خیلی زیاد، باعث سردرگمی کاربران میشود اما لزوما بر عملکرد تبادل، تاثیر زیان باری ندارد بویژه اگر برای بازگشت به هوم شیوه ای را درنظر بگیرید.

اهمیت جایگاه انتخابی برای لوگو.

لوگوها بطور استاندارد در قسمت فوقانی گوشه سمت چپ صفحه ، جای دارند. شاید بندرت و به تعداد انگشت شمار، لوگوهایی را دیده باشید که در جایگاه استاندارد خود قرار ندارند. کاربران نیز انتظار دارند لوگوها را در جای همیشگی خود ببینند. (انتظارات کاربران نقش زیادی در کارایی دارد.)
در قسمت پیشین اشاره شد که عمل کردن برخلاف انتظارات کاربران ، تاثیر زیانباری ندارد اما درخصوص تغییر جایگاه لوگو، داستان کاملا فرق میکند. بعبارت دیگرهیچ دلیلی مبنی بر تاثیر منفی لینک کردن لوگو به صفحات دیگر بر نرخ تبادل وجود ندارد، اما تغییر جایگاه استاندارد لوگو می تواند تاثیری کاملا مخرب داشته باشد.
بررسی های انجام شده نشان داده اند که قرار دادن لوگو در هرجایی بغیر از جایگاه استاندارد آن به سایت شما آسیب می رساند. براساس یافته های گروه NN قرار دادن لوگو در مرکز، بازگشت به صفحه ی هوم را تا شش برابر دشوارتر میکند.
بنابراین صرفنظر از آنکه لوگوی شما کاربران را به کجا هدایت میکند، اگر کاربران نتوانند جایگاه لوگو را براحتی تشخیص دهند احتمال کلیک کردن آنها روی لوگو تقریبا صفر است.

طراحی لوگو فرصتی برای نوآوری.

نوآوری در لوگو می تواند کمپانی شما را از دیدگاه مخاطبان هدف ،به جایگاهی ماورای رقبایتان ارتقا دهد. هرچند نوآوری در لوگو همیشه خوب بوده است، اما گاهی اوقات نیز می تواند آسیب رسان باشد. انتظارات کاربران همیشه بطور صد درصد برآورده نمیشوند بنابراین باید به تاثیرات نوآوری های انجام شده بر انتظارات کاربران دقت کنید.
ابداعات انتخابی شما نباید به محدود کردن کاربران بینجامد ،یا اینکه تبادل را برای آنها دشوار کند. بخاطر داشته باشید در طراحی سایت انتظارت و استانداردهایی وجود دارند که رعایت نکردن آنها می تواند به عملکرد نادرست سایت شما منجر شود.
بنابراین تاکید میکنیم نوآوری هایی را انتخاب کنید که کاربران را به هیجان آورده و آنها را به گوشه هایی از سایت شما هدایت کنند که در صورت عدم مداخله ی شما آنها هیچگاه به بوجود آن پی نمی بردند. برای غافلگیر کردن کاربران مردد نباشید.
درصورت اجرای هرگونه نوآوری ،مطمئن شوید تغییرات انجام شده در عملکرد سایت تاثیر منفی نداشته باشند. بعبارت دیگر باید به انتظارات کاربران و تاثیرات منفی تغییرات، بدقت توجه داشته باشید.

اهمیت لوگو در طراحی سایت

× هر سوالی دارید ازمون بپرسید