اصول ترکیب بندی در طراحی گرافیک سایت

اصول ترکیب بندی در طراحی گرافیک سایت

هنر گرافیک از جمله هنرهایی است که نقش ترکیب بندی در آفرینش آن ، نقشی غیر قابل انکار است .

اصول ترکیب بندی در طراحی گرافیک compsition

 

اگر طراح گرافیک ، در بدترین فرض ، هیچ تبحری در هر یک از هنرهای تصویر سازی ، خطاطی ، نقاشی ، عکاسی و خلق ایده وشعار نداشته باشد ، لااقل باید از قدرت تدکیب بندی خوبی برای ایجاد رابطه میان این عناصر برخوردار باشد .

 

در حقیقت جوهره این نوع طراحی ، نوعی به گزینی ( Eclectic ) امکانات هنری ، برای عرضه یک موضوع است.

توانایی طراح گرافیک در نظم دهی به عناصر گرافیکی و آرایش اطلاعات به جهت ایجاد یک سیستم بصری که قابلیت ارائه یک پیام را داشته باشد ، وابستگی بسیار زیادی به موضوع ترکیب بندی دارد.

در حقیقت ترکیب بندی در رشته گرافیک ،چگونگی به کار گیری عناصر متفاوت هنری ، برای تامین اهداف سازمان رسانه ای گرافیک و تضمین رسالت شاعری اثر هنری است

روش های ترکیب بندی در طراحی گرافیک

به اندازه تعداد آثار گرافیکی در جهان متنوع است . ترکیب بندی در گرافیک را می توان از ده نظر متفاوت اما وابسته به یکدیگر مورد بررسی قرارداد :

انتخاب کادر مناسب ( گستره گرافیکی)

تعیین جهت و زاویه دید در طرح

تقسیم موزون گستره گرافیکی بر اساس نظام هندسی

تعیین ساختار دو بعدی یا فضای مجازی سه بعدی در طرح

استقرار مناسب و موزون عناصر گرافیکی در فضای طرح

به کارگیری لایه های موازی در طرح برای ایجاد عمق

کاربرد ارزش های رنگی و سیاه سفید یرای ایجاد انواع تاثیرات گرافیکی

پرداخت نهایی خط فکری طرح ، برای درک بصری بهتر

رعایت ابعاد روانی ومفهوم اشیاء در ترکیب بندی

شناخت عوامل ریتم و قرینه گی در ترکیب بندی

اصول ترکیب بندی در طراحی گرافیک سایت

× هر سوالی دارید ازمون بپرسید