اسلایدر کریسمس اسلایدر کرونا نمونه کار گرافیکی سایت اسلایدر سایت محدودیت

اصول ترکیب بندی در طراحی گرافیک سایت

اصول ترکیب بندی در طراحی گرافیک سایت

هنر گرافیک از جمله هنرهایی است که نقش ترکیب بندی در آفرینش آن ، نقشی غیر قابل انکار است .

اصول ترکیب بندی در طراحی گرافیک compsition

 

اگر طراح گرافیک ، در بدترین فرض ، هیچ تبحری در هر یک از هنرهای تصویر سازی ، خطاطی ، نقاشی ، عکاسی و خلق ایده وشعار نداشته باشد ، لااقل باید از قدرت تدکیب بندی خوبی برای ایجاد رابطه میان این عناصر برخوردار باشد .

 

در حقیقت جوهره این نوع طراحی ، نوعی به گزینی ( Eclectic ) امکانات هنری ، برای عرضه یک موضوع است.

توانایی طراح گرافیک در نظم دهی به عناصر گرافیکی و آرایش اطلاعات به جهت ایجاد یک سیستم بصری که قابلیت ارائه یک پیام را داشته باشد ، وابستگی بسیار زیادی به موضوع ترکیب بندی دارد.

در حقیقت ترکیب بندی در رشته گرافیک ،چگونگی به کار گیری عناصر متفاوت هنری ، برای تامین اهداف سازمان رسانه ای گرافیک و تضمین رسالت شاعری اثر هنری است

روش های ترکیب بندی در طراحی گرافیک

به اندازه تعداد آثار گرافیکی در جهان متنوع است . ترکیب بندی در گرافیک را می توان از ده نظر متفاوت اما وابسته به یکدیگر مورد بررسی قرارداد :

انتخاب کادر مناسب ( گستره گرافیکی)

تعیین جهت و زاویه دید در طرح

تقسیم موزون گستره گرافیکی بر اساس نظام هندسی

تعیین ساختار دو بعدی یا فضای مجازی سه بعدی در طرح

استقرار مناسب و موزون عناصر گرافیکی در فضای طرح

به کارگیری لایه های موازی در طرح برای ایجاد عمق

کاربرد ارزش های رنگی و سیاه سفید یرای ایجاد انواع تاثیرات گرافیکی

پرداخت نهایی خط فکری طرح ، برای درک بصری بهتر

رعایت ابعاد روانی ومفهوم اشیاء در ترکیب بندی

شناخت عوامل ریتم و قرینه گی در ترکیب بندی

اصول ترکیب بندی در طراحی گرافیک سایت