آدرس وب سایت: www.arat.ca

سایت مشکی

سایت فروشگاهی هنری آرات

رنگهای استفاده شده :

  • رنگ اصلی مشکی
  • رنگهای مکمل طوسی و سفید

طراحی سایت فروشگاهی هنری آرات با استفاده از رنگهای مشکی و طوسی برای بهتر دیده شدن خدمات این وب سایت و همچنین بهتر دیدن شدن تابلوهای نقاشی و بالا رفتن فروش این وب سایت چرا که رنگ های مشکی و طوسی جز رنگهای قدرتمند در دنیای طراحی هستند و استفاده از این رنگها در این طرح باعث ایجاد توجه و جذب به تماشای تابلوها و در نهایت خرید تابلو در کاربران میشود….