هارمونی رنگها

هارمونی رنگها در طراحی قالب سایت: هارمونی رنگها باعث زیبایی و چشم نوازی وب سایت شما می شود و گرافیک سایت شما را حرفه ای و قدرمتمند می کند هرچه هارمونی رنگها را استادانه تررعایت کنید طراحی قالب سایت شما هم زیبا ترمی شود و قدرت جذب بیشتری خواهد داشت.

یکی از بهترین سایتهای برای درک درست هارمونی رنگها و انتخابهای حرفه ای ،سایت زیراست که شامل موارد:مشابه، تک رنگ، سه تایی، مکمل، ترکیب، سایه،سفارشی می باشد اگر با این سایت مدتی کار کنید به راحتی می توانی هارمونی رنگها را درک کرد و خودتان رنگ بسازیدwww.color.adobe.com
www.colorexplorer.com

هارمونی رنگها

هارمونی رنگها ، همان استفاده از حلقه رنگ است و دسته بندی رنگ ها را مشخص می کند، یک دایره رنگ  که در آن رنگ های قرمز، زرد و آبی وجود دارند، در واقع دایره رنگ اصلی در هنرهای ترسیمی و تجسمی به شمار می آید.

هارمونی رنگ

رنگ های اصلی در طراحی قالب گرافیکی وب سایت:

در هارمونی رنگها ، رنگ های  قرمز، زرد و آبی رنگ های اصلی هستند که دانه ی رنگی تشکیل دهنده آنها از ترکیب هیچ رنگ دیگری به وجود نیامده و تمام رنگ های دیگر از هارمونی رنگها وترکیبات مختلف این سه رنگ با یکدیگر به دست می آیند.

سه رنگ اصلی

رنگ های فرعی در طراحی اسلایدر سایت :

سبز، نارنجی و بنفش رنگ هایی هستند که از ترکیب رنگ های اصلی با یکدیگر به وجود می آیند. محل قرار گیری هر رنگ فرعی در دایره رنگ، بین دو رنگ اصلی تشکیل دهنده اش است.

color3

رنگ های ترکیبی درهارمونی رنگها :

زرد- نارنجی، قرمز- نارنجی، قرمز- بنفش، آبی – بنفش، آبی- سبز و زرد – سبز، این رنگ ها از ترکیب یک رنگ اصلی با یک رنگ فرعی به وجود می آیند و در میان دو رنگ تشکیل دهنده خود قرار می گیرند

color4

هارمونی رنگها  بر اساس هم جواری رنگ ها :
رنگ های هم جوار یا پیوسته ، به هر دسته سه تایی از رنگ هایی گفته می شود که در دایره رنگ کنار یکدیگر قرار گرفته اند. مانند زرد-سبزروشن- سبزتیر. معمولا در چنین ترکیب هایی، یک رنگ از نظر مقدار، بر دو رنگ دیگر برتری دارد

color5

هارمونی رنگها  بر اساس رنگ های مکمل در طراحی قالب گرافیکی سایت:

رنگ های مکمل آن هایی هستند که در دایره رنگ، درست در مقابل یکدیگرقرار دارند. مانند قرمز و سبز یا بنفش و سبز و یا نارنجی و آبی. همان طور که در تصویر مشاهده می کنید، درجات مختلف زرد-سبز در برگ ها، هماهنگی زیبایی با رنگ های قرمز-بنفش گل، ایجاد کرده اند. رنگ های مکمل بالاترین درجه تباین (کنتراست) و ثبات را به وجود می آورند.

color6

jp0160

 

آبی و رنگهای مجاور آن   : ســــــــــــرد      آبــــــــــــــی ، ســــــــــبز ، بــــــــــــنفش

قرمز و رنگهای  مجاور آن : گــــــــــرم         قــــــــــرمز ، نـــــــارنجی ،     زرد

تأثیرات روانی رنگ ها روی انسان های مختلف :

آیکن زردزرد : زرد رنگی است با توان پرتو افکنی بسیار زیاد، که بیشتر پرتوهایی را که گرفته  بازتاب می کند.زرد، رنگی است رویه ای، رنگی که ژرفا و عمق ندارد. بُرد آن نسبت به رنگهای دیگر زیادترمی باشد و از بسیاری از ویژگی های سفید برخوردار است. رنگ ترش است و نمودار ترشی های متفاوت. صدای زیر ویولن « زرد » است. آواز بلبل و قناری زرد است. رنگ زرد وقتی یکدست باشد، شادی آفرین و هنگامی که با تغییرات زمینه های رنگی همراه باشد ایجاد هیجان و ناراحتی تا حد اضطراب می کند. زرد رنگ بی خوابی، بیداری، بیماری، نا امیدی، هیجان، اضطراب و تلاطم فکری است. و ترکیب رنگ زرد با رنگ مشکی نشانه غم است همچنین رنگ آغاز بهار، رسیدگی کشت، نمودار نیروی فزون نهفته در دانه است. رنگی است مادی و زمینی که هرگز نمودار ژرفا نیست. رنگی است با موضوع عمودی و بنابراین با خط عمودی هم سنگ می شود. رنگ زرد رنگ جوانی، نشان روشنی و نور و نشان دانش و معرفت است. در بعضی اوقات رنگ زرد به عنوان القاء کننده تنفر مطرح می شود، این حالت زمانی مورد قبول است که پس زمینه ی آن مشکی باشد زیرا تضاد این دو رنگ بسیار شدید می باشد و در هیچ شرایطی با هم هماهنگی ندارند. در صورتی که همین رنگ در پس زمینه ی سبز زندگی و امید را به نمایش می گذارد.

آبیآبی : آبی، رنگی است آرام وآرامش بخش. بیننده را به سوی خود می کشد و در درون آرامش خود، نرم می سازد و به خواب وا می دارد.چشم را به خود متوجه می کند. رنگ آبی موافق با وضعیت خط افق است. آبی، رنگی است الهی و آسمانی. رنگی است مطیع، سر به راه و سازشکار. آبی رنگ زمستان و سرمای آن است. آبی رنگ خلاقیت است. آرامش و سکونی که از آن به ما می رسد نتیجه رشد مقتدر و طبیعی آن است. در استفاده از رنگ آبی بیننده همیشه منتظر یک نو آوری و کار جدید است. زلالی، پاکی و خلوص را می توان توسط رنگ آبی بوجود آورد. طعم آبی، بی طعمی و کمی متمایل به شیرینی است. رنگ آبی همیشه سایه دار است و همواره میل دارد در تاریکی خود نمایی کند. همیشه نامحسوس می باشد و در عین حال هوای شفافی را می نمایاند. آبی با روان آدمی پیوند می خورد و تا اعماق و انتهای روح نفوذ می کند. آبی معنی ایمان می دهد. سمبل جاوید است.

آیکن قرمزقرمز : قرمز، رنگی گرم و دارای نیروهای برون گراست. رنگِ توان و فعالیت بسیار زیاد و رنگ مقوی قلب است که باعث تحرک و بر افشن احساسات می شود.طعم آن شیرین است. قرمز رنگ حق، حقیقت، پیکار و بلاخره شهادت است. قرمز پایان تابستان و آغاز پاییز است. در تطابق با خط، گویای خط قطری همگن است. قرمز، رنگی است که فرو رفتن و ماندن در آن می سوزاند و کناره گیری از آن گرما می دهد. رنگ عشق و تشکیل خانواده است. قرمز سمبل حیات و زندگی، عامل مؤثری در سازندگی و تشدید رویش گیاهان و بیان کننده ی هیجان و شورش است، نشانی تثبیت شده از مبارزه، انقلاب و شورش. اثر هیجان و هوس را به خوبی نشان می دهد، این رنگ اگر در پس زمینه تیره قرار گیرد وحشت، ناپایداری و پلیدی را نشان می دهد و اگر در پس زمینه روشن قرار گیرد معرف یک عشق سطحی و زودگذرمی باشد.

نارنجینارنجی : نارنجی، رنگی است که خواص بصری آن آتش و خواص روانی آن گرما است. نارنجی رنگ جوانی و امید است و  در بردارنده دانایی می باشد.رنگ شادابی است. رنگ جشن و سرور است و رنگ میوه های تازه رسیده. حالتی از اضطراب و عدم ثبات را شامل می شود. آمیخته با کمی سفید، رنگ بلوغ زنانه است و آمیخته با کمی مشکی، رنگ بلوغ مردانه است. در ارتباط با خط، خطی می باشد آزاد و متمایل به عمودی دار که  اغلب ترکیب این رنگ با سفید برای طراحی قالب گرافیکی سایت مناسب می باشد.

سبزسبز : سبز معتدل و اعتدالش سرد است. در سبز توان آرامش وجود دارد. رنگ تعقل، تفکر و آرامش خردمندانه است. رنگ صلح و صفا است و کبوتر سفید صلح در سبز معنا می گیرد.رنگ سبز، رنگ امید به زیستن و ادامه ی حیات در بهترین شرایط خوب استت. این رنگ در حالی که در غرب مفهوم مطلق زندگی است (Western Green) در شرق یک رنگ روحانی و مذهبی به حساب می آید. طعم رنگ سبز، نه شیرین است نه شور، نه ترش می باشد و بی مزه، نه تند است نه تلخ، طعم آب گواراست و کمی مزه گَس دارد. سبز رنگ پایان بهار است و آغازین تابستان. در تطابق با خط، خط قطری می باشد که این را برجسته می کند.

بنفشبنفش : رنگ بنفش نمایشگر بی خبری، بی اختیاری، ظلم و دشواری است و رنگی مرموز و بر انگیزاننده احساسات زنان می باشد این رنگ بیشتر برای جلب تمایلات خانمها برای طراحی قالب گرافیکی سایت  لوازم آرایشی و رنگ مو و اغلب سایتهای  مربوط به خانمها استفاده می شود.اگر در سطوح وسیع به کار بریم حالت ترس را نشان می دهد؛ به خصوص اگر بنفش متمایل به ارغوانی باشد که در طبیعت و مناظر اغلب به چشم می خورد. بنفش از نظر ظاهری و بصری معرف رنگین کمان و از نظر معنا القاء کننده امید و شادابی  است. در ارتباط با خط، رنگ خط آزاد متمایل به افقی است که اگر با خط آزاد متمایل به عمودی آگین شود، گرمتر و سرخ می شود. صدای بنفش بم است و طعم آن گَس. بنفش سمبل هرج و مرج، مرگ، ستایش و عظمت است. بنفش آبی، رنگ القاء کننده ی تنهایی است. بنفش قرمز، نشان عشقی یزدانی و سلطه ی روحانی می باشد.

سیاهطوسی و خاکستری: رنگ خنثی و مکمل تمامی رنگها می باشد که می توان از این رنگها در تمامی طراحی قالبهای گرافیکی سایت استفاده کرد زیرا مکمل هر رنگی ست و در طراحی اسلایدر سایت نیز بسیار کاربردی و تاثیرگذار است

 

هارمونی رنگها

× هر سوالی دارید ازمون بپرسید