طراحی جلد سی دی

وقتی برای یک شرکت یا سازمان اوراق اداری طراحی می کنید باید به این موضوع توجه داشته باشید که همه موارد باید از رنگها و هارمونی خاصی پیروی کنند طراحی جلد سی دی هم از این قانون مستثنا نیست زیرا جلد سی دی و قالب سی دی یکی از پر اهمیت ترین اوراق اداری است که با آن بسیاری از فایلها و داکیومنتها رد و بدل می گردد و چون اغلب سی دی ها داری اطلاعات مهمی هستند خیلی بیشتر توسط کاربران نگهداری میشوند.

برای طراحی جلد سی دی باید در ابتدا ابعاد درست را بدانیم:

ابعاد جلد سی دی و یا دی وی دی به طور معمولا ۱۲ سانتی متر است یعنی باید یک دایره به قطر ۱۲ سانتی متر رسم کنید و طراحی خود را داخل آن انچام دهید و یادتان نرود که وسط سی دی سوراخ است و بخشی از طرح شما از بین خواهد رفت پس در ابتدای طراحی در مرکز دایره ۱۲ سانتی متری یک دایره ۲ سانتی و یک دایره ۴ سانتی هم رسم کنید تا بخشی که قرار است حذف شود را به راحتی ببنید.

طراحی جلد سی دی

در طراحی جلد سی دی سعی کنید همیشه از طرحهای منحنی و یا شکسته استفاده کنید گاهی در بعضی طرح ها هم می توان از نقطه درونی برای طراحی جدید تر استفاده کرد به طوری که بخش داخلی که در چاپ بریده مشود را بخشی از طرح خود کنید چند نمونه از این طرح ها را در زیر می بینم :

طراحی جلد سی دی خلاقانه

در طراحی جلد سی دی و دی وی دی به این نکته توجه داشته باشید که حتما از رنگهای سازمانی و لوگو شرکت یا سازمان مربوطه استفاده کنید زیرا معمولا سی دی ها مدتها در کشوی کاربران و در بین فایلهای آنها می مانند و فقط در هنگام نیاز به انها نگاه می کنند پس چه بهتر است که جلد سی دی طراحی شده به قدری گویا باشد که کاربران با یک نگاه متوجه شوند که این سی دی برای کدام شرکت بوده و موضوع کاری آن چیست.

طراحی جلد سی دی

× هر سوالی دارید ازمون بپرسید