جذب مشتری به طراحی سایت
جذب مشتری به طراحی سایت

صفحات ورود در طراحی سایت

صفحات ورود صفحاتی هستند که مشتری برای بار اول انها را میبیند پس این صفحات باید به قدر زیبا طراحی شده باشند که مشتری را در نگاه اول جذب کنند. به طراحی اسلایدر ها توجه داشته باشید چرا که اسلایدر همیشه در بهترین نقطه سایت قرار دارد.

ارسال ایمیل

به مشتریهای سابق خود ایمیل بزنید اگر کاری در طراحی دارند که وقت زیادی از شما نمیگرید برایشان به صورت رایگان انجام دهید و اعتماد دوباره انها را جلب کنید.

ارائه برنامه پاپ آپ

پاپ اپ ها برنامه هایی هستند که بصورت یک پنچره روی صفحه سایت باز میشوند و کاربر در نگاه اول میتواند انها را به راحتی ببنید.

پس با گذاشتن پاپ در صفحه سایت می توانید نظر کاربران را به موضوع مورد نظر خودتان جلب کنید و اگر تخفیف یا طرح جدید یا موضوعی دارید که فکر میکنید یک کاربر ممکن است جویایی ان باشد در پاپ آپ قرار دهید.

صداقت و صبور بودن در ارتباط با مشتری

با مشتری صادق و صبور باشید بکزارد تمامی نظرات و داکیومت خور را به شما بدهد و شما موظفید از نظرات ایشان در طراحی خود استفاده کنید هرگز فکر نکنید که چون مشتری شما سواد کاری شما را ندارد حتما باید به نظرات شما گوش کند نه هرگز ! وظیفه ما رضایت یک مشتریست نه القای نظرات خود به ایشان

نقشه و فعالیت کار خود را به خوبی توضیح دهید

به ظور کامل به مشتری توضیح دهید که روال کاری به چه صورت است و شما کی و چور کار را انجام میدهید همه چیز را روشن توضیح دهید زمان کار هزینه کار پیشنهادات خود

هر چقدر با مشتری واضحتر صحبت کنید و به قول خود عمل کنید قابل اعتمادتر خواهید بود

جذب مشتری به طراحی سایت

بسیار اسان است اگر صادق و صبور باشید.