logo
گرافیک سایت نمونه کار گرافیکی سایت گرافسیت سایت

آموزش طراحی قالب

بخش آموزش طراحی قالب سایت که در این بخش به آموزشهای گرافیکی طراحی قالب می پردازیم.

هارمونی رنگها

هارمونی رنگها در طراحی قالب سایت: هارمونی رنگها باعث زیبایی و چشم نوازی وب سایت شما می شود و گرافیک سایت شما را حرفه ای و قدرمتمند می کند هرچه هارمونی رنگها را استادانه تررعایت کنید طراحی قالب سایت شما هم زیبا ترمی شود و قدرت جذب بیشتری خواهد داشت.

یکی از بهترین سایتهای برای درک درست هارمونی رنگها و انتخابهای حرفه ای ،سایت زیراست که شامل موارد:مشابه، تک رنگ، سه تایی، مکمل، ترکیب، سایه،سفارشی می باشد اگر با این سایت مدتی کار کنید به راحتی می توانی هارمونی رنگها را درک کرد و خودتان رنگ بسازیدwww.color.adobe.com
www.colorexplorer.com

هارمونی رنگها

هارمونی رنگها ، همان استفاده از حلقه رنگ است و دسته بندی رنگ ها را مشخص می کند، یک دایره رنگ  که در آن رنگ های قرمز، زرد و آبی وجود دارند، در واقع دایره رنگ اصلی در هنرهای ترسیمی و تجسمی به شمار می آید.

هارمونی رنگ

رنگ های اصلی در طراحی قالب گرافیکی وب سایت:

در هارمونی رنگها ، رنگ های  قرمز، زرد و آبی رنگ های اصلی هستند که دانه ی رنگی تشکیل دهنده آنها از ترکیب هیچ رنگ دیگری به وجود نیامده و تمام رنگ های دیگر از هارمونی رنگها وترکیبات مختلف این سه رنگ با یکدیگر به دست می آیند.

سه رنگ اصلی

رنگ های فرعی در طراحی اسلایدر سایت :

سبز، نارنجی و بنفش رنگ هایی هستند که از ترکیب رنگ های اصلی با یکدیگر به وجود می آیند. محل قرار گیری هر رنگ فرعی در دایره رنگ، بین دو رنگ اصلی تشکیل دهنده اش است.

color3

رنگ های ترکیبی درهارمونی رنگها :

زرد- نارنجی، قرمز- نارنجی، قرمز- بنفش، آبی – بنفش، آبی- سبز و زرد – سبز، این رنگ ها از ترکیب یک رنگ اصلی با یک رنگ فرعی به وجود می آیند و در میان دو رنگ تشکیل دهنده خود قرار می گیرند

color4

هارمونی رنگها  بر اساس هم جواری رنگ ها :
رنگ های هم جوار یا پیوسته ، به هر دسته سه تایی از رنگ هایی گفته می شود که در دایره رنگ کنار یکدیگر قرار گرفته اند. مانند زرد-سبزروشن- سبزتیر. معمولا در چنین ترکیب هایی، یک رنگ از نظر مقدار، بر دو رنگ دیگر برتری دارد

color5

هارمونی رنگها  بر اساس رنگ های مکمل در طراحی قالب گرافیکی سایت:

رنگ های مکمل آن هایی هستند که در دایره رنگ، درست در مقابل یکدیگرقرار دارند. مانند قرمز و سبز یا بنفش و سبز و یا نارنجی و آبی. همان طور که در تصویر مشاهده می کنید، درجات مختلف زرد-سبز در برگ ها، هماهنگی زیبایی با رنگ های قرمز-بنفش گل، ایجاد کرده اند. رنگ های مکمل بالاترین درجه تباین (کنتراست) و ثبات را به وجود می آورند.

color6

jp0160

 

آبی و رنگهای مجاور آن   : ســــــــــــرد      آبــــــــــــــی ، ســــــــــبز ، بــــــــــــنفش

قرمز و رنگهای  مجاور آن : گــــــــــرم         قــــــــــرمز ، نـــــــارنجی ،     زرد

تأثیرات روانی رنگ ها روی انسان های مختلف :

آیکن زردزرد : زرد رنگی است با توان پرتو افکنی بسیار زیاد، که بیشتر پرتوهایی را که گرفته  بازتاب می کند.زرد، رنگی است رویه ای، رنگی که ژرفا و عمق ندارد. بُرد آن نسبت به رنگهای دیگر زیادترمی باشد و از بسیاری از ویژگی های سفید برخوردار است. رنگ ترش است و نمودار ترشی های متفاوت. صدای زیر ویولن « زرد » است. آواز بلبل و قناری زرد است. رنگ زرد وقتی یکدست باشد، شادی آفرین و هنگامی که با تغییرات زمینه های رنگی همراه باشد ایجاد هیجان و ناراحتی تا حد اضطراب می کند. زرد رنگ بی خوابی، بیداری، بیماری، نا امیدی، هیجان، اضطراب و تلاطم فکری است. و ترکیب رنگ زرد با رنگ مشکی نشانه غم است همچنین رنگ آغاز بهار، رسیدگی کشت، نمودار نیروی فزون نهفته در دانه است. رنگی است مادی و زمینی که هرگز نمودار ژرفا نیست. رنگی است با موضوع عمودی و بنابراین با خط عمودی هم سنگ می شود. رنگ زرد رنگ جوانی، نشان روشنی و نور و نشان دانش و معرفت است. در بعضی اوقات رنگ زرد به عنوان القاء کننده تنفر مطرح می شود، این حالت زمانی مورد قبول است که پس زمینه ی آن مشکی باشد زیرا تضاد این دو رنگ بسیار شدید می باشد و در هیچ شرایطی با هم هماهنگی ندارند. در صورتی که همین رنگ در پس زمینه ی سبز زندگی و امید را به نمایش می گذارد.

آبیآبی : آبی، رنگی است آرام وآرامش بخش. بیننده را به سوی خود می کشد و در درون آرامش خود، نرم می سازد و به خواب وا می دارد.چشم را به خود متوجه می کند. رنگ آبی موافق با وضعیت خط افق است. آبی، رنگی است الهی و آسمانی. رنگی است مطیع، سر به راه و سازشکار. آبی رنگ زمستان و سرمای آن است. آبی رنگ خلاقیت است. آرامش و سکونی که از آن به ما می رسد نتیجه رشد مقتدر و طبیعی آن است. در استفاده از رنگ آبی بیننده همیشه منتظر یک نو آوری و کار جدید است. زلالی، پاکی و خلوص را می توان توسط رنگ آبی بوجود آورد. طعم آبی، بی طعمی و کمی متمایل به شیرینی است. رنگ آبی همیشه سایه دار است و همواره میل دارد در تاریکی خود نمایی کند. همیشه نامحسوس می باشد و در عین حال هوای شفافی را می نمایاند. آبی با روان آدمی پیوند می خورد و تا اعماق و انتهای روح نفوذ می کند. آبی معنی ایمان می دهد. سمبل جاوید است.

آیکن قرمزقرمز : قرمز، رنگی گرم و دارای نیروهای برون گراست. رنگِ توان و فعالیت بسیار زیاد و رنگ مقوی قلب است که باعث تحرک و بر افشن احساسات می شود.طعم آن شیرین است. قرمز رنگ حق، حقیقت، پیکار و بلاخره شهادت است. قرمز پایان تابستان و آغاز پاییز است. در تطابق با خط، گویای خط قطری همگن است. قرمز، رنگی است که فرو رفتن و ماندن در آن می سوزاند و کناره گیری از آن گرما می دهد. رنگ عشق و تشکیل خانواده است. قرمز سمبل حیات و زندگی، عامل مؤثری در سازندگی و تشدید رویش گیاهان و بیان کننده ی هیجان و شورش است، نشانی تثبیت شده از مبارزه، انقلاب و شورش. اثر هیجان و هوس را به خوبی نشان می دهد، این رنگ اگر در پس زمینه تیره قرار گیرد وحشت، ناپایداری و پلیدی را نشان می دهد و اگر در پس زمینه روشن قرار گیرد معرف یک عشق سطحی و زودگذرمی باشد.

نارنجینارنجی : نارنجی، رنگی است که خواص بصری آن آتش و خواص روانی آن گرما است. نارنجی رنگ جوانی و امید است و  در بردارنده دانایی می باشد.رنگ شادابی است. رنگ جشن و سرور است و رنگ میوه های تازه رسیده. حالتی از اضطراب و عدم ثبات را شامل می شود. آمیخته با کمی سفید، رنگ بلوغ زنانه است و آمیخته با کمی مشکی، رنگ بلوغ مردانه است. در ارتباط با خط، خطی می باشد آزاد و متمایل به عمودی دار که  اغلب ترکیب این رنگ با سفید برای طراحی قالب گرافیکی سایت مناسب می باشد.

سبزسبز : سبز معتدل و اعتدالش سرد است. در سبز توان آرامش وجود دارد. رنگ تعقل، تفکر و آرامش خردمندانه است. رنگ صلح و صفا است و کبوتر سفید صلح در سبز معنا می گیرد.رنگ سبز، رنگ امید به زیستن و ادامه ی حیات در بهترین شرایط خوب استت. این رنگ در حالی که در غرب مفهوم مطلق زندگی است (Western Green) در شرق یک رنگ روحانی و مذهبی به حساب می آید. طعم رنگ سبز، نه شیرین است نه شور، نه ترش می باشد و بی مزه، نه تند است نه تلخ، طعم آب گواراست و کمی مزه گَس دارد. سبز رنگ پایان بهار است و آغازین تابستان. در تطابق با خط، خط قطری می باشد که این را برجسته می کند.

بنفشبنفش : رنگ بنفش نمایشگر بی خبری، بی اختیاری، ظلم و دشواری است و رنگی مرموز و بر انگیزاننده احساسات زنان می باشد این رنگ بیشتر برای جلب تمایلات خانمها برای طراحی قالب گرافیکی سایت  لوازم آرایشی و رنگ مو و اغلب سایتهای  مربوط به خانمها استفاده می شود.اگر در سطوح وسیع به کار بریم حالت ترس را نشان می دهد؛ به خصوص اگر بنفش متمایل به ارغوانی باشد که در طبیعت و مناظر اغلب به چشم می خورد. بنفش از نظر ظاهری و بصری معرف رنگین کمان و از نظر معنا القاء کننده امید و شادابی  است. در ارتباط با خط، رنگ خط آزاد متمایل به افقی است که اگر با خط آزاد متمایل به عمودی آگین شود، گرمتر و سرخ می شود. صدای بنفش بم است و طعم آن گَس. بنفش سمبل هرج و مرج، مرگ، ستایش و عظمت است. بنفش آبی، رنگ القاء کننده ی تنهایی است. بنفش قرمز، نشان عشقی یزدانی و سلطه ی روحانی می باشد.

سیاهطوسی و خاکستری: رنگ خنثی و مکمل تمامی رنگها می باشد که می توان از این رنگها در تمامی طراحی قالبهای گرافیکی سایت استفاده کرد زیرا مکمل هر رنگی ست و در طراحی اسلایدر سایت نیز بسیار کاربردی و تاثیرگذار است

 

هارمونی رنگها

کورل | تفاوت کورل با فتوشاپ | کرل | رنگ کردن خطوط باز در کرل

تفاوت بین کورل و فتوشاپ :

نرم افزار کورل دراو جزو دسته نرم افزارهای گرافیکی برداری (وکتور) هستند و فتوشاپ نرم افزار بر پایه بیت مپ هست از نرم افزار ادوبی فتوشاپ برای موارد زیر استفاده می شود:

۱- نقاشی دیجیتالی

۲- عکاسی ( ویرایش عکس، رتوش و … )

۳- طراحی گرافیک

۴- انمیشین و فیلم

۵- تصویر سازی

تفاوت کورل با فتوشاپ

کورل دراو (يا نرم افزارهای وکتور )یک قابلیت ویژه نسبت به نرم افزار فتوشاپ دارند و آن چاپ با کیفیت تصاویر وکتور در بزرگترین سایز ممکن می باشد تصویر وکتور چیست ؟ تصویر وکتوری تصویری است که از خطوط و رنگها ساخته شده و عکاسی از آن صورت نگرفته است.

کار آیی نرم افزار کرل دراو هم مانند نرم افزار ایلاستراتور(نرم افزار ایلاستراتور یکی از زیر مجموعه های نرم افزارهای شرکت ادوبی می باشد. از این نرم افزار بیشتر برای تصویر سازی، طراحی لوگو، طراحی کاراکتر و … و در کل، ساخت تصاویر وکتور استفاده می شود) است. اما در اینجا می خواهیم بدانیم که کدامیک از این دو نرم افزار حرفه ای تر هستند. شاید بتوان گفت در ایران حدود ۹۰ درصد افراد از کرل دراو استفاده می کنند در حالی که در خارج از کشور این قضیه عکس این موضوع است.
مزایای کورل Corel Draw

كورل چيست؟
شرکت کورل یکی از بزرگترین شرکتهایی است که در زمینه ایجاد برنامه های گرافیکی فعالیت دارد. اگر برنامه های این شرکت و شرکت های Adobe و Macromedia را در کنار هم قرار دهیم بیش از ۷۵ درصد سهم گرافیک دو بعدی و نشر رومیزی (Desktop publishing) را بر دوش می کشند.

مهمترین و مشهورترین تولید این شرکت کورل دراو (Corel draw) می باشد.Corel Ventura برای ترکیب متن و گرافیک و تولید نشریات و بروشور و… استفاده می شود و Corel Websit Builder که برای ایجاد صفحات وب به کار می رود.

برنامه های هم خانواده کورل عبارتند از:
•کورل فتوپینت (Corel photopaint)
•کورل راوه (Corel R.A.V.E)
•کورل تریس(Corel Trace)

به جرات مي توان گفته كه کورل (کرل) دراو قویترین برنامه طراحی برداری و تصویر سازی است.
همانطور که می دانید تصاویر در کامپیوتر به دو نوع پیکسلی و برداری تقسیم می شوند، تصاویر پیکسلی معمولاً حجم بالایی دارند و با زوم کردن هم از کیفیت آنها کاسته میشود ولی تصاویر برداری حجم کمی دارند و هر چقدر هم آنها را بزرگ کنید از کیفیت آنها کاسته نمی شود.

فتوشاپ در زمینه تصاویر پیکسلی و کورل در زمینه تصاویر برداری حرف اول را می زنند.

علامت تیک توانایی های کورل :
کورل به خاطر داشتن توانایی های گسترده و متنوع تا به حال مورد استفاده افراد زیادی برای حرفه های گوناگون قرار گرفته است. اولین موردی که درباره کورل باید بدانید این مسئله است که اصول کار کورل بر مبنای بردار(vector)می باشد. موضوعات (objects)در کورل بر مبنای خط و نقطه (گره node)طراحی می شوند که در نتیجه اندازه و ابعاد در این مدل مهم نیست! یعنی در طرحهای برداری resolution معنی ندارد. و هر چقدر مایل باشید می توانید اندازه طرح را بدون تغییر کیفیت زیاد کنید.

البته resolution در بعضی تنظیمات و effest ها استفاده می شود که باز مربوط به عکس است. کورل از نظر طراحی به خاطر دقت بالا بسیار مناسب است و طراحی شکلها و نقشه های پیچیده در کورل به خاطر داشتن ابزار کاربردی و متنوع به سادگی انجام می شود.

علامت تیک برخي از موارد استفاده و بازار كار كورل :
از کورل در بازار کار زیاد استفاده می شود که چند نمونه را برای شما ذکر می کنم:

– برای طراحی و آماده سازی نوشته و آرم های مختلف
– برای برش با دستگاه کاتر پلاتر که اکثراً مورد مصرف شرکت های تبلیغاتی و تابلوسازی و برش شبرنگ می باشد.
– برای طراحی پوستر و کاتالوگ و کارت ویزیت و… در امور چاپی دیگر استفاده می شود.
– استفاده از template ها و صفحات آماده برای طراحی مجله ها و روزنامه ها.
– برای طراحی صفحات وب.(که البته به شکل محدود و در کنار دیگر برنامه ها مثل flash و…)
– برای طراحی پارچه در کارخانجات چاپ پارچه. و….

از لحاظ امور چاپ کورل یک ویژگی بسیار مهم دارد که آن هم به خاطر برداری بودن آن است. به این معنی که نوشته ها و آرمها در چاپ بسیار دقیق و تمیز بوده و در اصطلاح رنجه ندارد و لبه نوشته ها پله پله نمی شود که برای رسیدن به این منظور در برنامه ای مثل photoshop باید اندازه و resolution بسیار زیاد باشد که خود مشکلاتی دارد.

موارد استفاده کورل به اینها محدود نمی شود و هر کس به تناسب نیازهایش می تواند از کورل استفاده کند. اساس این برنامه گرافیکی بر فرمولهای ریاضی قرار داده شده است. یعنی همه اشکال در این برنامه به صورت بردار می باشند. این مطلب باعث ایجاد دو حسن شده:
1- به این ترتیب کیفیت تصاویر ساخته شده با این برنامه بسیار افزایش می یابد.
شما هر چه قدر این تصاویر را بزرگ و کوچک کنید، هیچ تأثیری بر کیفیت تصویر نخواهد داشت. یا هر چه قدر زوم (zoom) کنید هرگز به پیکسل نمی رسید.

2- این قابلیت باعث شده تا فایلهای اصلی کورل دراو بسیار کم حجم باشند.
به طوری که بسیار سخت پیش می آید که از ۲۰۰ kb حجم بیشتری داشته باشد. (البته اگر فایلهای پیکسلی توی اون فایل پر نکرده باشید.)

در مقایسه بین کورل دراو و Adobe Illustrator به عنوان دو رقیب در عرصه گرافیک برداری البته به همراه فری هند، مسلماً کورل دراو پیروز خواهد شد. اما محیط Illustrator شباهت بسیار زیادی با فتوشاپ دارد. فقط دستورها وابزار تفاوت کرده است. خوب این نوع محیط برای کارهای برداری با توجه به قابلیت تغییر اندازه بسیار زیاد این نوع از کارها اصلاً مناسب نیست. و البته در نوع دستورها ابزارها و… هم باز کورل برتری دارد. اما در کل توصیه ما به شما این است که برای طراحی های کوچک که جاپی نیستند از فتوشاپ استفاده کنید و برای طراحیهای بزرگ و چاپی  از نرم افزرا کورل استفاده کنید و در طراحی وب سایت هم چون چیزی چاپ نمیشود و بیشتر تصاویر کاربرد دارند بهتر است از فتوشاپ استفاده کنید.

یک نکته :

رنگ کردن خطوط باز در کورل و دیگر آموزشها در مورد برنامه قدرت مند کورل : تمامی ما می دانیم که برای رنگ کردن اشکال در کورل این اشکال باید کاملا بسته باشند اما بستن تمامی اشکال در طراحی وقت گیر است برای همین من راه بهتر را به شما معرفی می کنم که با انجام این مراحل می توانید به راحتی خطوط باز را توی کرل رنگ کنید

tool>options>Document>General>Fill open Curve

کورل | تفاوت کورل با فتوشاپ | کرل | رنگ کردن خطوط باز در کرل

cms چیست

cms چیست ؟ این سوال که cms چیست یا سیستم مدیریت محتوا چیست برای بسیاری از مشتریال وجود دارد و اینکه بدانند آیا یک cms رایگان است یا نه مهترین بخش سوال cms چیست آنهاست

cms انواع برنامه های مدیریت محتوا،برنامه ای نرم افزاری روی سرور هستند که به مدیر سایت اجازه می‌دهد تا محتوای سایت را بدون نیاز به طراحی از ابتدا سایت، تغییر بدهد. در واقع طراح ابتدایی سایت، یک بار سیستم محتوا را طراحی می‌کند و تعدادی قالب آماده برای صفحات طراحی کرده و آن را روی سایت شما نصب می‌کند. و حال شما به راحتی می‌توانید صفحات دیگری را به آن کم یا اضافه یا ویرایش کنید.

سایتهای مجهز به سیستم مدیریت محتوا که در اصطلاح به CMS که مخفف Content Management System است مشهورند، وبسایتهایی از نوع پرتالهای کاربرید برای طراحی قالب سایت  یا سایتهای پویا هستند که برای مصارف خاص توسط طراحان حرفه ای قالب گرافیکی وب سایت و یا شرکتهای طراحی حرفه ای ایجاد میشوند.

تمام مزایا و معایب مربوط به سایتهای پویا در مورد سایتهای مجهز به سیستم مدیریت محتوا صدق می کند. البته در نظر داشته باشید که سایتهای پویا و پرتالهای اماده  نیز مجهز به سیستم مدیریت محتوا هستند اما آنچه که در CMS ها متفاوت است طراحی آنها و سیستمهای مدیریت محتوای آنها برای مصارف خاص است.

ایجاد محتوا: قابلیتی است که مؤلفین آثار (نویسندگان محتوا) برای استفاده از CMS به آن نیازمندند.
ملزومات این بخش عبارتند:

محیط تألیف یکپارچه برای یک سایت کاربردی

سیستم مدیریت محتوا باید محیط قدرتمند و یکپارچه ای را برای مؤلفین آثار فراهم آورد. بدین ترتیب مؤلفین می توانند از امکانات گسترده جهت ایجاد محتوا در CMS استفاده کنند همچنین این سی ام اس ها باید یک طراحی قالب گرافیکی زیبا داشته باشند تا تفاوت در آنها ایجاد شود یعنی پوسته بسیار مهم است.

جداسازی محتوا و محیط نمایش آن

ایجاد فرمت های مختلف نشر بدون جداسازی محتوا و محیط نمایش آن امکان پذیر نمی باشد. تألیف باید بر مبنای شیوه ها به گونه ای بوده که قالب نوشته  بر روی محتوا پیاده سازی گردد.

و تمامی این سیستم های مدیر محتوا بسیار کاربردی و آسان می باشند و هسته یکسانی دارند که ما با طراحی قالب گرافیکی سایت و پوسته های زیبا تفاوت را برای این هسته های یکسان ایجاد می کنیم.

cms چیست

 

cms چیست